Sở Tài chính thành phố Hà Nội đang tập trung lực lượng tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm 2013 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, cơ quan tài chính chủ động theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đường, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xăng dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ đi lại...

Trên cơ sở này, cơ quan tài chính đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố phương án kịp thời ổn định thị trường và thực hiện chương trình dự trữ hàng hoá bình ổn giá tại địa phương nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý tại địa phương.

Sở Tài chính Hà Nội cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp ổn định thị trường giá cả, biện pháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp giãn thời gian điều chỉnh tăng giá cả hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá nhất là trong tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá theo đúng cam kết như đưa hàng bình ổn giá đến phục vụ người dân nhất là đồng bào nghèo ở miền núi; công nhân ở các khu công nghiệp; người lao động có thu nhập thấp; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký, kê khai tăng giá không hợp lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, công bố công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2013 đến nay, cơ quan này đã thực hiện kiểm tra 11 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá năm 2012, phát hiện một số doanh nghiệp vi phạm về niêm yết giá và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 95 triệu đồng./.