Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các cấp chính quyền trong việc thu hẹp tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố tăng cường tháo gỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn; hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện đầu tư xây dựng các khu giết mổ tập trung bán công nghiệp.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thời gian tới, các lực lượng chức năng của ngành tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y trong sản xuất, giết mổ và sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thàn phố, đặc biệt là tại các chợ đầu mối, các điểm giết mổ tự phát.

Hà Nội phấn đấu trong năm nay, có 85% sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn được kiểm soát về vệ sinh thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hiện tại, công tác kiểm soát vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hà Nội còn nhiều bất cập. Trên 4.000 điểm và hộ giết mổ gia súc, gia cầm nằm rải rác trong khu dân cư thực hiện việc giết mổ gia súc, gia cầm ngay tại hộ chăn nuôi.

Do hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, cá biệt có những hộ chỉ tham gia giết mổ theo mùa vụ nên việc kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn và không được thường xuyên.

Trong khi đó, các cơ sở giết mổ tập trung, hiện đại hoặc bán công nghiệp, có cán bộ thú y thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ lại hoạt động cầm chừng./.