Ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết Hà Nội là Thủ đô của cả nước - Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nên thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện, trong đó có không ít sự kiện “nóng,” đột xuất, bất ngờ.

Với mỗi sự kiện, sự việc xảy ra, thành phố luôn lắng nghe, nắm bắt dư luận và giao cơ quan chức năng trả lời báo chí và nhân dân.

Thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để kịp thời giúp nhân dân hiểu rõ bản chất sự việc.

Tuy nhiên, theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trong việc cung cấp thông tin còn nhiều bất cập, khó khăn và có lúc phối hợp chưa đồng bộ giữa Thành ủy và các cơ quan chức năng cũng như cơ quan báo chí.

Hàng tuần, Thành ủy chủ động giao ban cung cấp cho cơ quan báo chí những vấn đề dư luận đang quan tâm, vừa phát sinh, nảy sinh hoặc là những vấn đề đang gây sự tranh luận nhiều chiều. Tuy vậy, có lúc những thông tin do Thành ủy cung cấp chưa đến với độc giả một cách kịp thời, đầy đủ, thậm chí còn bị phản ánh thiếu chính xác, không mang tính xây dựng, dẫn tới hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Trước thực trạng đó, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan báo chí tuyên truyền.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy chế hội nghị Giao ban thông tin báo chí hàng tuần của Thành ủy Hà Nội, gồm 5 chương, 18 điều, cụ thể hóa các quy định của Đảng trong việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý về cung cấp thông tin và trả lời báo chí tại hội nghị giao ban thông tin báo chí.

Có thể nói đây là cách làm hay, khá dân chủ, được các cơ quan báo chí đồng tình và tham gia trong mỗi kỳ giao ban.

Theo Quy chế, thành phần tham gia Hội nghị giao ban thông tin báo chí gồm Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo; đại diện các sở, ban, ngành thành phố; đại diện lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo của cấp có đơn vị tham dự Hội nghị giao ban thông tin báo chí; các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương và thành phố Hà Nội.

Hội nghị giao ban thông tin báo chí được tổ chức định kỳ vào 14 giờ thứ Ba hằng tuần. Ngoài các nội dung như tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, hội nghị giao ban còn nhằm thông tin kịp thời những vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm, được báo chí phản ánh.

Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực được Thành ủy Hà Nội giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban. Đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, Ban Tuyên giáo Thành ủy là đầu mối tiếp nhận, tham mưu giúp cấp ủy xử lý và chỉ đạo nội dung thông tin trên báo chí.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chịu trách nhiệm cấp thẻ dự hội nghị và quản lý đội ngũ phóng viên tham dự hội nghị.

Theo Quy chế, khi xảy ra những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố liên quan phải kịp thời báo cáo với lãnh đạo thành phố, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của thành phố; đồng thời cung cấp thông tin chính xác cho báo chí, trong đó cần nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, kết quả, phương hướng, biện pháp xử lý, giải quyết.

Phóng viên tham dự hội nghị giao ban phải có thẻ dự hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy cấp. Cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng ký và cử phóng viên đại diện cơ quan tham dự hội nghị giao ban; theo dõi, quản lý phóng viên.

Các cơ quan báo chí chú trọng phản ánh những thành tựu, kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực của Thủ đô và đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt," những kinh nghiệm hay, mô hình tốt…

Việc thông tin những hạn chế, yếu kém và những khó khăn, bất cập trên báo chí cần khách quan, có tính xây dựng, không phiến diện một chiều. Những thông tin nhạy cảm, phức tạp, khi đăng tải có thể tạo nên những phản ứng tiêu cực từ xã hội, cần được cân nhắc thận trọng...; trách nhiệm của báo chí là thông tin trung thực, đúng bản chất sự việc, hiện tượng để định hướng dư luận./.