Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 24/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết chương trình 03-CTr/TU về "Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững" giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình 03 của Thành ủy.

Thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn song với sự chỉ đạo kịp thời, với các giải pháp quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ban, ngành thành phố, kinh tế Thủ đô đã từng bước phục hồi và có những bước phát triển đáng kể.

Biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện chương trình như thể chế chính sách chưa hoàn thiện, cần tiếp tục cải cách; môi trường đầu tư còn kém hấp dẫn; năng lực thực thi chủ trương còn hạn chế; kinh tế tri thức phát triển còn chậm, chưa phát huy hết tiềm năng...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra các giải pháp để kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển nhanh và bền vững: trước mắt, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh xây dựng các công trình trọng điểm.

Về dài hạn, cần tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tri thức, công nghiệp công nghệ cao; phát triển các dịch vụ chất lượng cao, tận dụng lợi thế về địa lý phát triển các cơ sở, đại lý bán buôn lớn.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hội nhập, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước; hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; có chiến lược tập trung phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.../.