Ha Noi thanh lap to cong tac lien nganh go vuong trong cap so do hinh anh 1Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp nhận thủ tục tại bộ phận một cửa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2102/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác liên ngành tháo gỡ vướng mắc trong cấp sổ đỏ trên do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội làm Tổ trưởng. Đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc làm Tổ phó. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thuế, Viện kiểm sát nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã làm thành viên.

[Hà Nội: Công bố đường dây nóng xử lý “bôi trơn” khi làm sổ đỏ]

Với trách nhiệm được giao, Tổ công tác liên ngành sẽ thành lập Tổ giúp việc, bao gồm các cán bộ, chuyên viên các sở, ngành và ủy ban nhân dân các địa phương; xây dựng kế hoạch hướng dẫn kê khai cấp sổ đỏ lần đầu cho các thửa đất còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Cùng với đó, Tổ công tác liên ngành sẽ rà soát đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Đà, sông Đuống và đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc mà không thực hiện được, để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh, làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký, cấp sổ đỏ cho người đang sử dụng đất.

[Trước 16/5 sẽ công bố kết quả thông tin "bôi trơn” khi làm sổ đỏ]

Ngoài ra, Tổ công tác liên ngành được giao phân loại cụ thể từng trường hợp phải thống nhất với tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền và cơ quan thi hành án dân sự về việc thu hồi đất theo bản án, hoặc xét xử theo trình tự giám đốc thẩm đối với phần thu đất theo quy định của pháp luật để làm căn cứ thực hiện quản lý.

Trên cơ sở phân loại kết quả phân loại, rà soát các trường hợp tồn đọng và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Tổ công tác liên ngành sẽ đề xuất các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ./.

Hùng Võ (Vietnam+)