Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.

Cơ cấu cây trồng vật nuôi đã chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần tăng tỷ trọng chăn nuôi, chế biến và dịch vụ nông nghiệp.

Hà Nội bước đầu hình thành, mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao như vùng sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả, chăn nuôi xa khu dân cư...

Năm 2016, Hà Nội tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực nghiêm túc xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống. nông dân.

Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công tác dồn điền đổi thửa đạt kết quả cao; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giản hóa thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch dồn điền đổi thửa tại các huyện, thị xã.

Tính đến hết năm 2015, Hà Nội đã có thêm 172 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tổng số 386 xã chiếm 44,56% vượt mức chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra.

Riêng trong đợt hai năm 2015, Hà Nội đã công nhận 72 xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), cụ thể: Đan Phượng hai xã, Thanh Trì hai xã, Đông Anh ba xã, Hoài Đức hai xã, Phúc Thọ bảy xã, Gia Lâm ba xã, Thạch Thất ba xã, Mê Linh bốn xã, Quốc Oai bảy xã, Sóc Sơn bảy xã, Thường Tín bốn xã, Thanh Oai bốn xã, Chương Mỹ sáu xã, Ứng Hòa năm xã, Phú Xuyên bốn xã, Mỹ Đức ba xã, Ba Vì bốn xã và thị xã Sơn Tây hai xã.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới cơ bản có hạ tầng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao đạt đủ tiêu chí với số điểm 95/100 điểm trở lên và không có tiêu chí nào bị điểm liệt.

Bên cạnh đó, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới để đạt chuẩn huyện nông thông mới phải đảm bảo các điều kiện là: 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định, 25% số xã còn lại trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có hai tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập; các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định./.