Ngày 17/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2013.”

Thực hiện Chỉ thị này, thành phố Hà Nội phấn đấu tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xử lý nghiêm các trường hợp quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ; tăng cường cái cách thủ tục hành chính và nâng cao phục vụ nhân dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; tăng cường phân cấp trong quản lý đô thị và kinh tế xã hội theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ trách nhiệm.

Cũng tại đây, Sở Nội vụ Hà Nội đã tiến hành triển khai công tác năm 2013 với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ và vai trò, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, toàn thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, thu thuế, giảm phiền hà, rắc rối, tốn kém công sức tiền của cho nhân dân.

Hà Nội kiến nghị Bộ Nội vụ tiếp tục phân cấp cho địa phương trong việc quản lý, tuyển dụng vào công chức đối với những trường hợp không qua thi tuyển, những trường hợp nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với ngạch chuyên viên cao cấp; đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ nghiên cứu, ban hành các quy định cụ thể về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ở địa phương; ban hành quy định, hướng dẫn về thanh tra công vụ, chế tài xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ cương pháp luật…

Năm 2012, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính đã tuyển chọn được 743/2.433 thí sinh dự thi. Kỳ thi tuyển công chức cấp xã tuyển dụng được 1.339 thí sinh; tuyển dụng 7.280 giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Đặc biệt, ngay sau khi có thông tin phản ánh về hiện tượng tiêu cực liên quan đến thi tuyển công chức, Sở Nội vụ thành lập ba đoàn kiểm tra với sự tham gia của đại diện Bộ Nội vụ, tiến hành kiểm tra trực tiếp nhiều địa phương như huyện Thanh Trì, Ứng Hòa, quận Hà Đông.

Hiện nay vẫn chưa phát hiện trường hợp nào đưa nhận tiền để “chạy” vào công chức, viên chức, kể cả trường hợp sai phạm ở huyện Ứng Hòa.

Tại lễ công bố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục của ngành nội vụ, nhất là việc tổ chức bộ máy chính quyền các cấp vẫn còn cồng kềnh, nhiều cơ quan, đơn vị hành chính cấp sở, ngành vẫn còn nhiều đơn vị sự nghiệp, dẫn đến chồng chéo khó khăn phối hợp, thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền và cán bộ công chức cần sớm chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc, đảm bảo nền nếp, trật tự với tinh thần, thái độ tôn trọng, niềm nở với nhân dân.

Ngày 17/1, Sở Nội vụ cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)