Ha Noi tiep tuc thuc hien bien phap phong dich trong tinh hinh moi hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Tất cả các quận, huyện và các đơn vị, người dân tiếp tục chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chị thị 07 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo phương châm "kiên trì, kiên định và lâu dài"./.

(TTXVN/Vietnam+)