Ngày 17/10, thành phố Hà Nội quyết định trích từ “Quỹ cứu trợ” của thành phố 4 tỷ đồng hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh miền Trung.

Theo quyết định trên, Quỹ cứu trợ của thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; các tỉnh Thừa Thiên-Huế, tỉnh Quảng Trị mỗi tỉnh được hỗ trợ 500 triệu đồng (đợt 2).

Trước đó, bằng nguồn quỹ này, thành phố Hà Nội hỗ trợ cho năm tỉnh miền Trung 7 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đang tiếp tục phát động phong trào ủng hộ người nghèo, đồng bào bão lụt miền Trung tới đông đảo nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài nước./.