Ngày 3/5, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Trọng Thông cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng xe buýt, từ nay đến năm 2015, Tổng công ty sẽ thay thế hơn 400 xe buýt cũ, trung bình mỗi năm đầu tư thay thế từ 100-150 xe.

Những xe buýt bị thay thế là xe cũ đầu tư từ giai đoạn 2002 - 2005, đã sắp hết “tuổi” phục vụ.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015, Tổng công ty sẽ nghiên cứu thí điểm loại xe buýt mini 16 chỗ để phát triển các tuyến gom khách từ các ngõ, phố sâu ra các tuyến buýt trên phố chính, đồng thời nghiên cứu tăng cường loại xe buýt chuyên chở học sinh, mở thêm vé tháng chuyên trách phục vụ cán bộ công nhân viên các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, cùng với việc đầu tư đổi mới phương tiện, thay thế phương tiện cũ bằng phương tiện mới, phương tiện chưa phù hợp bằng phương tiện phù hợp, Tổng công ty Vận tải cũng phải nghiên cứu đổi mới lộ trình tuyến buýt cho phù hợp và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên xe buýt.

Đối với việc đầu tư loại xe buýt mini cần được nghiên cứu kỹ hiệu quả sử dụng, liên quan đến nhu cầu hành khách, nhà chờ, bãi đỗ xe…/.