Ngày 15/6, Cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến thành phố Hà Nội chính thức hoạt động để phụ huynh đăng ký cho con em mình vào bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6.

Phụ huynh có thể tra cứu và đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Các cơ sở giáo dục trên toàn địa bàn thành phố đã trang bị đầy đủ thiết bị, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng phục vụ cho việc nộp hồ sơ của phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 30 Phòng Giáo dục và Đào tạo của các quận, huyện, thị xã đều bố trí đường dây nóng kịp thời hỗ trợ và giải đáp cho cha mẹ học sinh trong quá trình tra cứu, đăng ký tuyển sinh.

Điểm mới trong cách thức tuyển sinh trực tuyến năm nay là mỗi học sinh được cấp một mã số. Khi nhập dữ liệu theo mã số này, hệ thống đăng ký sẽ phân tuyến cho học sinh vào trường theo quy định. Phụ huynh học sinh chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn, hồ sơ nộp sẽ tới đúng địa chỉ và trong khi làm thủ tục đều có phản hồi, xác nhận từ phía nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý phụ huynh đăng ký tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, học sinh phải có mã số và mật khẩu đăng ký, do trường mầm non, tiểu học năm 2016-2017 trên địa bàn, giao cho cha mẹ học sinh vào cuối cấp. Mỗi mã số này chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần.

Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến, cha mẹ nhất thiết phải khai đủ họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân vào một trong ba phần: Thông tin cha, thông tin mẹ hoặc thông tin người giám hộ. Trường hợp sai thông tin học sinh, khi cha mẹ mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký, ban tuyển sinh sẽ đối chiếu và chỉnh sửa.

Khi nộp hồ sơ nhập học, cha mẹ học sinh phải nộp kèm giấy nhập học năm học 2017-2018 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Thời gian đăng ký trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 15-18/6. Trẻ em 5 tuổi vào trường mầm non đăng ký từ ngày 19-22/6 và học sinh đăng ký vào lớp 6 từ ngày 23-26/6./.