Ha Noi trien khai dich vu nhan, tra ket qua thu tuc hanh chinh tai nha hinh anh 1Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện Hà Nội. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Ngày 28/12, Bưu điện thành phố Hà Nội đã triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Bưu điện thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm thống nhất triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả thủ tục hành chính từ Ủy ban Nhân dân quận và 13 phường trên địa bàn quận đến địa chỉ do các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển phát kết quả thủ tục hành chính cấp độ 3 trong nội quận, ngoại quận và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Ông Đặng Anh Tuyến, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội, cho biết quận Bắc Từ Liêm là nơi đầu tiên trong số 30 Ủy ban Nhân dân quận, huyện ký kết thỏa thuận hợp tác. Đây là bước quan trọng mở đầu cho việc hợp tác giữa Bưu điện thành phố Hà Nội với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện khác trên địa bàn cung cấp dịch vụ bưu chính công ích tới tay người dân.

Từ ngày 1-20/12, Bưu điện thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thí điểm dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và phường Phúc Diễn. Theo đó, số lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ tại quận là 47 (36 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp, 16 hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh). Phường Phúc Diễn có hai hồ sơ sử dụng dịch vụ thuộc lĩnh vực bảo hiểm.

Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức, cá nhân có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (hoặc chọn một trong hai dịch vụ) tại bất kỳ điểm giao dịch bưu điện nào của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại địa chỉ do mình yêu cầu.

Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do Bưu điện chuyển đến và giải quyết đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định. Cơ quan có thẩm quyền công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân khi hoàn thành việc giải quyết thủ tục hành chính. Nhân viên bưu chính sẽ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới tận địa chỉ yêu cầu cho tổ chức, cá nhân.

Thời gian công dân nhận được kết quả kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa của cơ quan Ủy ban Nhân dân (không tính ngày nghỉ, lễ, tết) là nội thành sau 1 ngày; ngoại thành sau 2 ngày; liên tỉnh sau 3-5 ngày.

Thời gian tới, Bưu điện thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp triển khai dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên./.
Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)