Ngày 28/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết chưa thời điểm nào mà số doanh nghiệp trong nước phải tạm ngừng hoạt động, thua lỗ và có nguy cơ phá sản do ảnh hưởng lạm phát và suy giảm kinh tế lại nhiều như hiện nay.

Năm 2011, đã có tới 2.100 doanh nghiệp trên toàn quốc lỗ hơn 60%, với tổng lỗ lên tới 132.500 tỷ đồng, tương đương 6,5 tỷ USD.

Quý 1 vừa qua, cả nước có thêm 1,8 vạn doanh nghiệp thành lập mới, song lại có 2,8 vạn doanh nghiệp buộc ngừng hoạt động, giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh; 75% doanh nghiệp báo lỗ và lỗ thêm trong cùng thời gian này là 14.000 tỷ đồng.

Hà Nội - một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước, cũng có tới 65% trong số 6,5 vạn doanh nghiệp đang hoạt động thua lỗ năm 2011 với tổng số tiền trên 42.245 tỷ đồng. Và từ đầu năm đến nay, lại có xấp xỉ 6.000 doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ với gói giải pháp tài chính, trị giá 29.000 tỷ đồng nhằm sớm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đây cũng là gói tài chính có phạm vi xử lý mở rộng về tiền thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến đất đai lớn nhất từ trước đến nay, bởi trong tám nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn thì năm giải pháp đầu tiên là về giãn thuế và miễn tiền thuê đất.

"Về ý nghĩa kinh tế, việc giãn, gia hạn 6 tháng tiền thuế giá trị gia tăng của các tháng 4, 5, 6/2012 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ giữ được nguồn vốn. Kết quả là các doanh nghiệp có khoảng trên 5.000 tỷ đồng/tháng với lãi suất bằng 0%. Bộ Tài chính cũng yêu cầu thành phố Hà Nội và các cơ quan hải quan, thuế đơn giản hóa thủ tục hành chính để doanh nghiệp, đối tượng hưởng chính sách thuận lợi nhất. Song song đó là tăng cường cải cách hành chính lĩnh vực thuế, hải quan giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thủ tục hành chính" - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng, ngay sau khi Chính phủ thông qua Nghị quyết 13/NQ-CP, Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giúp các doanh nghiệp sớm thụ hưởng chính sách ưu đãi.

Điển hình là có cơ chế chính sách để hỗ trợ lãi suất sau đầu tư nếu có dự án tốt; các doanh nghiệp đầu tư chế biến, giết mổ, chế biến nông nghiệp được thành phố hỗ trợ và ưu đãi vốn.

Với các doanh nghiệp đầu tư đường giao thông nông thôn, thành phố hỗ trợ mua vật liệu xây dựng và kiên cố hóa kênh mương. Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp qua cải cách thủ tục hành chính.

"Đặc biệt, thành phố có Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giao cho Quỹ Đầu tư thành phố Hà Nội với cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thì Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp. Đây là giải pháp kích cầu cho cả doanh nghiệp và ngân hàng để nền kinh tế phát triển" - ông Nguyễn Huy Tưởng cho biết.

"Trong gói giải pháp 29.000 tỷ đồng do Chính phủ triển khai, Hà Nội đóng góp khoảng 24%. Tin rằng cùng với chỉ đạo của Chính phủ, sự năng động của Hà Nội thì tình hình khó khăn sẽ được cải thiện, nền kinh tế Thủ đô sẽ vừa kiềm chế được lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý và an sinh xã hội" - Ông Nguyễn Huy Tưởng khẳng định./.