Do tình hình dịch cúm COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nôi đã quyết định đồng ý để học sinh các cấp nghỉ tiếp một tuần.

Việc nghỉ học kéo dài khiến nhiều học sinh Thủ đô lo lắng về kỳ thi lớp 10 sắp tới.

Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến cho khối 8 và 9.

 
(Vnews/Vietnam+)