Ngày 12/11, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội), đề nghị kiểm tra và có báo cáo về việc xây dựng công trình “Hương nghiêm pháp đường” tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn gửi về Sở trong tháng 11 này.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức hướng dẫn các bộ phận trông coi di tích thực hiện nghiêm các quy định của Luật Di sản Văn hóa và hệ thống các văn bản liên quan trong việc quản lý bảo vệ, tu bổ và tôn tạo, phát huy giá trị di tích.

Thực tế, từ năm 2011, Ban xây dựng chùa Hương có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức về việc tu sửa các công trình phụ cận tại chùa Hương, trong đó có tu sửa nâng cấp khu nhà ở cho Phật tử phục vụ chấp tác tại chùa Thiên Trù và được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức.

Khi xây dựng, công trình này có tên gọi “Hương nghiêm pháp đường” được xây dựng phía bên phải chùa Thiên Trù thuộc khu di tích thắng cảnh Hương Sơn.

Điều quan trọng là công trình được xây dựng có quy mô lớn, cao 3 tầng, to hơn chùa Thiên Trù, không hài hòa với không gian tôn nghiêm của di tích.

Công trình này lại hiện diện ngay tại khu vực bảo vệ cấp 1 của di tích. Hơn nữa, công trình được xây dựng mà không có hồ sơ xin phép xây dựng gửi các cơ quan có thẩm quyền như Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ năm 2013.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 10/11, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã về kiểm tra hiện trạng xây dựng “Hương nghiêm pháp đường” tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội kết luận, chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn được xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Vì vậy, mọi việc xây dựng trong khu di tích đều phải được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền.

Sắp tới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình vi phạm trên và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Như vậy, thêm một lần nữa, trên địa bàn Hà Nội lại xảy ra tình trạng vi phạm trong quản lý, bảo tồn di tích. Câu hỏi đặt ra là, công tác quản lý di tích của các địa phương đến đâu và phải chịu trách nhiệm như thế nào khi để xảy ra các vi phạm như trên./.