Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trong việc xử lý vụ việc xét tuyển viên chức.

Thời gian gần đây, có thông tin phản ánh tới Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố với nội dung: “Ngày 26/11/2015, Sở Nội vụ có Công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD về việc rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức làm ảnh hưởng đến kết quả thi của các thí sinh tại Kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố năm 2015; các thí sinh không đồng tình với các tính điểm của Sở Nội vụ.”

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát, nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền; trả lời các thí sinh nêu trên; báo cáo Bí thư Thành ủy kết quả giải quyết trước ngày 30/3/2016.

Về việc này, ngày 11/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giao dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc kiểm tra, rà soát kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục 2015.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, thống kê, phân loại ngay các đơn thư có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015 của đơn vị mình (nếu có), trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo việc giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo bằng văn bản với Ủy ban Nhân dân thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chú ý phát hiện, xem xét kết luận những trường hợp do việc áp dụng cách tính điểm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ liên quan đến quyền lợi của thí sinh.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát, xử lý ngay các đơn thư theo thẩm quyền và các đơn thư khiếu nại do Ủy ban Nhân dân thành phố giao có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015, để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả giải quyết./.