Ha Noi yeu cau trien khai hoat dong cua Van phong Dang ky dat dai hinh anh 1Tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho Nhân dân. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Để đảm bảo việc giải quyết thông tin đất đai cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2801/UBND-TNMT yêu cầu Sở Tài nguyên-Môi trường và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai theo đúng nhiệm vụ được giao.

Theo công văn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Nội vụ bàn giao ngay hồ sơ viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng lao động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường (xong trước ngày 15/5).

Phòng tài nguyên và môi trường các quận, huyện, thị xã hoàn thành việc cung cấp bản sao toàn bộ hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính, bản sao “sổ đỏ” và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ đăng ký biến động nhà đất và các tài liệu đất đai có liên quan cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội ngay trong quý 3.

Trong thời gian chưa bàn giao xong hồ sơ, tài liệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin kịp thời cho Văn phòng Đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) đế giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở, trang thiết bị làm việc đảm bảo ổn định phục vụ tốt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và Phòng tài nguyên-môi trường trong việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu và công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo Sở chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xây dựng quy trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ hành chính giữa các đơn vị đảm bảo đúng thời hạn quy định; tập trung thanh tra, kiến nghị xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm quy định, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc cho nhân dân./.

Hùng Võ (Vietnam+)