Công trình đang thi công được che chắn sơ sài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường thi công dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông vừa xảy ra thu hút sự quan tâm của dư luận và cảnh báo về sự mất an toàn lao động trên các công trường, đặc biệt là những dự án trên cao.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 8678/UBND-XĐGT chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện khẩn trương chấn chỉnh việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường thi công.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu, Sở Giao thông vận tải chủ trì thực hiện toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý nhà nước đối với hạ tầng giao thông; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng công trình liên quan đến hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị thi công không đúng giấy phép, không tuân thủ các quy định, không kịp thời thu dọn phế liệu xây dựng, vật liệu thừa gây cản trở giao thông; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vi phạm của các nhà thầu; kiên quyết đình chỉ thi công đối với các đơn vị thi công không đúng giấy phép.

Sở Giao thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, Ban Quản lý Dự án hạ tầng Tả Ngạn, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các chủ đầu tư có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công các dự án trên địa bàn thành phố; giám sát chặt chẽ việc thi công theo giấy phép và việc hoàn trả mặt đường, hè đường đảm bảo chất lượng; tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình theo chuyên ngành.

Sở Xây dựng làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, tăng cường quản lý chất lượng công trình; chỉ đạo Thanh tra xây dựng phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết đình chỉ thi công đối với các đơn vị thi công không đúng giấy phép, không tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, Ban Quản lý Dự án hạ tầng Tả Ngạn, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các chủ đầu tư có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo giao thông thống suốt, an toàn; khi thi công công trình phải có đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, rào chắn… theo quy định; cử người gác thường xuyên, chỉ cho phép người có trách nhiệm vào khu vực thi công, thi công theo đúng giấy phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do nguyên nhân thi công gây ra…; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội./.