Sáng 20/6, Bảo tàng Hà Tĩnh đã tổ chức tổng kết công tác sao chép, số hóa tài liệu Hán Nôm năm 2014.

Trong gần một tháng, từ ngày 20/5-18/6, Đoàn số hóa của Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với Thư viện khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp sưu tầm, sao chụp số hóa tại các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh.

Đoàn khảo sát đã sao chép, số hóa được 23.784 trang tài liệu Hán Nôm cổ với 743 đạo sắc, chế, chiếu chỉ; 268 cuốn gia phả; 149 bằng cấp và 147 tài liệu khác như sách thuốc, văn tế, văn cúng, địa bạ, khế ước, ruộng đất.

Việc thống kê, sao chụp, đọc, lược dịch, số hóa các tư liệu lịch sử cổ là cơ sở bước đầu để các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về các tư liệu văn tự Hán Nôm cổ… được lưu giữ qua các triều đại phong kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết hầu hết các tài liệu Hán Nôm, nhất là các sắc phong của các triều đại nhà Lê, Nguyễn được bảo quản chu đáo tại các dòng họ, đền chùa… Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ hư hại rất cao.

Đoàn khảo sát cũng đã phát hiện được hàm lượng thông tin cao ở các văn tự cổ như bài văn cúng, văn tế, chế; nhiều dòng họ còn lưu giữ được bộ gia phả gốc của nhiều đời tương đối đầy đủ như dòng họ Dương ở xã Thạch Đồng (thành phố Hà Tĩnh), dòng họ Nguyễn Quốc (Thạch Bằng, Lộc Hà), dòng họ Nguyễn Văn (Ích Hậu, Lộc Hà), dòng họ Nguyễn Bá (Phù Việt, Thạch Hà).../.

Hoàng Ngà (TTXVN/Vietnam+)