Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Hạ viện Nhật Bản ngày 4/6 đã thông qua dự luật hạ tuổi tối thiểu tham gia bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử cấp quốc gia từ 20 tuổi hiện nay xuống 18 tuổi. Đây được coi là một động thái nhằm hướng tới sửa đổi luật bầu cử lần đầu tiên trong 70 năm qua.

Dự luật đã được Hạ viện thông qua tại phiên toàn thể này được kỳ vọng có hiệu lực sớm nhất vào ngày 17/6 với sự phê chuẩn của Thượng viện. Nếu dự luật được ban hành, các cử tri 18 và 19 tuổi có thể bắt đầu bỏ phiếu từ cuộc bầu cử Thượng viện vào năm sau, trừ khi Hạ viện bị giải tán trước thời điểm đó. Như vậy, khoảng 2,4 triệu người ở tuổi 18 và 19 sẽ trở thành các cử tri vào năm 2016.

Bên cạnh đó, do luật trưng cầu dân ý sửa đổi của Nhật Bản đã có hiệu lực từ tháng 6/2014, trong vòng 4 năm tới, độ tuổi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp cũng sẽ được hạ xuống 18 tuổi thay vì 20 tuổi như hiện nay. Sự thay đổi tương tự cũng được áp dụng với việc bổ nhiệm vào các uỷ ban điều hành bầu cử Nhật Bản. Trong khi đó, độ tuổi tối thiểu cho các vị trí giám sát không chuyên và thành viên của uỷ ban thẩm tra khởi tố vẫn được giữ ở 20 tuổi.

Dự luật về tuổi bỏ phiếu trên được 6 chính đảng đệ trình, bao gồm cả liên minh cầm quyền của đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh Mới, cùng đảng đối lập chính là Dân chủ Nhật Bản (DPJ). Dự luật cũng bao gồm một điều khoản giao trẻ vị thành niên cho các công tố viên trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng chống lại luật bầu cử, gây phương hại đến tính công bằng của các cuộc bầu cử.

Lần gần đây nhất Nhật Bản thay đổi tuổi bầu cử là vào năm 1945, theo đó hạ tuổi tối thiểu tham gia bỏ phiếu từ 25 xuống 20 tuổi./.