Habeco đánh cồng khai trương giao dịch cổ phiếu BHN. (Ảnh: HNX)

Ngày 28/10, Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội - Habeco (mã BHN) đã chính thức đưa 231,8 triệu cổ phiếu lên giao dịch tại sàn UpCoM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo thống kê từ HNX, BHN là cổ phiếu thứ  97 lên đăng ký giao dịch tại đây trong năm 2016 và nâng tổng giá trị đăng ký giao dịch trên HNX đạt trên 89.000 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Habeco gồm sản xuất bia và mạch nha ủ men bia, bán buôn, bán lẻ đồ uống… Habeco hiện có 17 công ty con và 9 công ty liên kết (từ miền Bắc đến miền Trung).

Năm 2014, lợi nhuận sau thuế của Habeco đạt 831,7 tỷ đồng, năm 2015 đạt 887,1 tỷ đồng. Trong năm 2016, Habeco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 848,5 tỷ đồng và trả cổ tức 15%.