Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái) và lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy chưa có đảng nào trong 2 chính đảng lớn ở Australia là Liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền và Công đảng đối lập giành chiến thắng, ngày 4/7, lãnh đạo cả hai đảng này đã bắt đầu thương lượng với các nghị sỹ độc lập nhằm hội đủ 76 ghế cần thiết tại Hạ viện gồm 150 ghế để thành lập chính phủ.

Ủy ban bầu cử Australia (AEC) cho biết việc kiểm số phiếu còn lại (những lá phiếu của cử tri bỏ phiếu sớm và qua đường bưu điện) sẽ được nối lại vào ngày 5/7 và có thể phải mất nhiều tuần mới có kết quả cuối cùng, quyết định nốt 10 ghế còn lại tại Hạ viện.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của AEC, Liên đảng của Thủ tướng Malcolm Turnbull đến nay đã giành được 68 ghế, Công đảng đối lập được 67 ghế và 5 ghế thuộc về đảng Xanh và các ứng cử viên độc lập, dù cả Thủ tướng Turnbull và thủ lĩnh Công đảng Bill Shorten đều tỏ ra tự tin sẽ giành chiến thắng và có thể thành lập chính phủ đa số.

Các nhà phân tích cho rằng với tỷ lệ ghế sít sao như vậy, khó có đảng nào giành chiến thắng cách biệt để có thể thành lập chính phủ đa số trong Hạ viện.

Về mặt lý thuyết, cả hai đảng đều có thể thành lập một chính phủ thiểu số, song với điều kiện phải giành được sự ủng hộ của các ứng cử viên độc lập để hội đủ tối thiểu 76 ghế tại Hạ viện.

Thượng nghị sỹ Arthur Sinodinis thuộc đảng Tự do của Thủ tướng Malcolm Turnbull xác nhận ông Turnbull đã bắt đầu thương lượng với một số nghị sỹ độc lập để giành sự ủng hộ của họ nhằm thành lập chính phủ mới.

Nghị sỹ Sinodinis cũng cho biết thủ lĩnh phe đối lập Bill Shorten cũng bắt đầu tìm các nghị sỹ độc lập để thương lượng. Ông cho rằng điều này rất quan trọng trong bối cảnh phức tạp “bất phân thắng bại” hiện nay sau cuộc bầu cử liên bang hôm 2/7 bởi người dân Australia luôn mong muốn có một chính phủ ổn định, mọi đảng phái, nghị sỹ hợp tác trong Quốc hội.

Trong khi đó, một số nhà phân tích, bình luận cho rằng với kết quả sít sao như vậy cũng không loại trừ khả năng hai bên được số ghế bằng nhau, và trong trường hợp đảng Xanh hay các nghị sỹ độc lập, những người nắm giữ cán cân quyền lực, không đứng về phía Liên đảng hay Công đảng, thì Australia sẽ phải tiến hành bầu cử lại trong vòng 12 tháng sau đó./.