Hai Duong cong bo ket qua lay phieu tin nhiem cac chuc danh lanh dao hinh anh 1Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. (Nguồn: haiduong.gov.vn)

Chiều 11/12, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm để không ngừng nỗ lực cố gắng, vươn lên. Các đại biểu được tín nhiệm cao không nên thỏa mãn với kết quả đã đạt được, mà phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Các đại biểu có số phiếu tín nhiệm hoặc tín nhiệm thấp thì cũng soi vào đó để nỗ lực hơn nữa, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất cao, cùng xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển, vững mạnh.

Trong số những người giữ các chức vụ thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm: Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ; Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông không thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp này do thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 đồng chí giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, gồm 7 đồng chí ở khối Hội đồng nhân dân, 18 đồng chí ở Khối Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo kết quả được công bố, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với 55 phiếu (chiếm 90,5%). 3 người có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ 2 là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với 54 phiếu (chiếm 87,1%); ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh với 54 phiếu (chiếm 87,1%) và ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Văn hóa Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh với 54 phiếu (chiếm 87,1%).

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Công Thương với 6 phiếu (chiếm 9,7%); ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với 6 phiếu (chiếm 9,7%). 8 người không có số phiếu tín nhiệm thấp.

Kết quả cụ thể đối với 25 chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương bầu như sau: (số phiếu lần lượt là: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp)

1. Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh: 51 phiếu (chiếm 82,26%), 5 phiếu (chiếm 8,06%), 2 phiếu (chiếm 3,23%)
2. Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh: 54 phiếu (87,1%), 4 phiếu (6,45%), 0 phiếu (0%)
3. Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh: 53 phiếu (85,48%), 4 phiếu (6,45%), 0 phiếu (0%)
4. Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 50 phiếu (80,6%), 7 phiếu (11,3%), 1 phiếu (1,6%)
5. Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh: 54 phiếu (87,1%), 4 phiếu (6,5%), 0 phiếu (0%)
6. Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 52 phiếu (83,9%), 4 phiếu (6,5%), 1 phiếu (1,6%)
7. Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 56 phiếu (90,3%), 2 phiếu (3,2%), 0 phiếu (0%)
8. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh: 54 phiếu (87,1%), 3 phiếu (4,84%), 0 phiếu (0%)
9. Hoàng Ngọc Huyên, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh: 39 phiếu (62,9%), 19 phiếu (30,65%), 0 phiếu (0%)
10. Phạm Quang Hưng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh: 45 phiếu (72,58%), 13 phiếu (20,97%), 0 phiếu (0%)
11. Đỗ Khắc Hiếu, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh: 41 phiếu (66,13%), 16 phiếu (25,81%), 1 phiếu (1,6%)
12. Phạm Văn Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh: 44 phiếu (71%), 12 phiếu (19,4%), 2 phiếu (3,2%)
13. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế: 38 phiếu (61,3%), 18 phiếu (29,0%), 1 phiếu (1,6%)
14. Nguyễn Quốc Duyệt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 48 phiếu (77,4%), 10 phiếu (16,1%), 0 phiếu (0%)
15. Ngô Quang Giáp, Giám đốc Sở Tư pháp: 31 phiếu (50%), 26 phiếu (41,9%), 1 phiếu (1,6%)
16. Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Công Thương: 28 phiếu (45,2%), 24 phiếu (38,7%), 6 phiếu (9,7%)
17. Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh: 33 phiếu (53,2%), 20 phiếu (32,3%), 5 phiếu (8,1%)
18. Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính: 33 phiếu (53,2%), 22 phiếu (35,5%), 2 phiếu (3,2%)
19. Phan Trọng Khánh, Chánh Thanh tra tỉnh: 40 phiếu (64,5%), 17 phiếu (27,4%), 1 phiếu (1,6%)
20. Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 39 phiếu (62,9%), 16 phiếu (25,8%), 2 phiếu (3,2%)
21. Lê Đình Long, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: 44 phiếu (71%), 11 phiếu (17,7%), 2 phiếu (3,2%)
22. Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 29 phiếu (46,8%), 24 phiếu (38,7%), 5 phiếu (8,1%)
23. Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: 26 phiếu (41,9%), 26 phiếu (41,9%), 6 phiếu (9,7%)
24. Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 38 phiếu (61,3%), 18 phiếu (29%), 2 phiếu (3,2%)
25. Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 42 phiếu (67,7%), 16 phiếu (25,8%), 0 phiếu (0%)

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các đồng chí: Phạm Trường Giang, Phùng Tuấn Kiệt. Đồng chí Phạm Trường Giang đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phùng Tuấn Kiệt được Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Vốn Agribank.

Tại phiên khai mạc sáng 11/12, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: Kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; đánh giá việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và xem xét, thảo luận dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018; thảo luận, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Thông qua kế hoạch biên chế cơ quan hành chính nhà nước, biên chế khối Đảng, đoàn thể và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019. Xem xét, quyết định thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, năm 2018, Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra như tăng trưởng kinh tế đạt 9,1% (kế hoạch 8,5%) - năm tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển tăng 41,5% (kế hoạch tăng 35,8%); giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 18,6% (kế hoạch tăng từ 9,5-10,5%); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 16.590 tỷ đồng, tăng 14,1% so với kế hoạch và tăng 11,3% so với năm 2017).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Một số công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, cùng với việc triển khai một số dự án lớn đã tạo tiền đề để phát triển trong thời gian tới. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Hải Dương vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như một số dự án công trình trọng điểm chưa bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Việc triển khai thực hiện một số chương trình, đề án còn chậm. Cải cách hành chính và quản lý nhà nước tuy có tiến bộ, song chưa đáp ứng được yêu cầu. Cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân vẫn còn bất cập, hạn chế. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh…

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Khóa XVI, sẽ bế mạc ngày 13/12./.
Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)