Ngày 22/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 167/QĐ -CT cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thông.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thông bị cách chức do đã vi phạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Luật Khoáng sản năm 2010; vi phạm Luật Đất đai năm 2013; chưa kiên quyết xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất; tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non năm học 2015-2016 chưa đảm bảo quy định.

[Hải Phòng: Kỷ luật về Đảng, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy An Lão]

Trong quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện cử lãnh đạo điều hành thay thế ông Nguyễn Văn Thông. Theo đó, một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện sẽ điều hành thay ông Nguyễn Văn Thông trong thời gian kiện toàn bộ máy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện.

Trước đó, vào sáng 20/1, thay mặt Thành ủy Hải Phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã công bố kết luận của Thành ủy Hải Phòng về những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão và một số cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện An Lão.

Với những khuyết điểm, sai phạm trên, Thành ủy Hải Phòng đã có hình thức kỷ luật về Đảng, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với ông Nguyễn Văn Thông./.