Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện việc công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, doanh nghiệp và công dân tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 2492/2014/QĐ-Ủy ban Nhân dân.

Theo đó, từ ngày 23/11/2014, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quy định (ban hành kèm theo quyết định trên) đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Về nguyên tắc thực hiện, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp và công dân, để giảm hồ sơ bị chậm trễ, không đúng hẹn; xây dựng các quy tắc trong văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; các hành vi vi phạm quy định phải kịp thời phát hiện; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc thực hiện quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi để hạ thấp uy tín, danh dự của cơ quan hành chính Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Các hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính gồm tự ý đặt ra các thủ tục hành chính mới, các thành phần hồ sơ, giấy tờ mới không có trong quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành; không tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, doanh nghiệp và công dân không đúng thẩm quyền; có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc thực hiện các giao dịch khác để trục lợi khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, doanh nghiệp và công dân; sử dụng hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao trong giải quyết thủ tục hành chính để vận động thu tiền ngoài quy định và thu vượt mức thuế, lệ phí do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Đối với trách nhiệm công khai xin lỗi, chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả xác minh, nếu thông tin phản ánh là chính xác thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo người phụ trách, quản lý bộ phận một cửa thay mặt cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm công khai xin lỗi tổ chức, doanh nghiệp và công dân…

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, doanh nghiệp và công dân tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhằm tạo bước đột phá mới, góp phần xây dựng nền hành chính công của thành phố theo hướng hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả trong tương lai gần./.