Thành phố Hải Phòng đã hủy kết quả trúng tuyển đối với 4 công chức tại kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019, theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, chị Phạm Thu Hương, sinh ngày 1/9/1994, dự tuyển vị trí quản lý dược, mỹ phẩm tại Phòng Y tế thuộc Ủy ban Nhân dân huyện An Lão, bị hủy kết quả do không hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Linh Giang, sinh ngày 2/9/1990, dự tuyển vào vị trí thông tin truyền thông về du lịch tại Phòng Quy hoạch-Kế hoạch và Phát triển du lịch thuộc Sở Du lịch Hải Phòng, bị hủy kết quả do có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

[Còn nhiều sai sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ]

Chị Vũ Thị Quy, sinh ngày 13/4/1994, dự tuyển vào vị trí quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng; quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình; quản lý bảo hiểm y tế tại Phòng Y tế thuộc Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, bị hủy kết quả do có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

Chị Đào Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 8/11/1991, dự tuyển vào vị trí thông tin truyền thông và kế hoạch hóa gia đình tại Phòng Dân số truyền thông thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, bị hủy kết quả do có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải phòng Nguyễn Văn Tùng giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo công khai trên trang điện tử của Sở này và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo đối với 3 trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức nêu trên./.

 
Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)