Hải Phòng sẽ không chấp thuận các dự án công nghiệp có quy mô dưới 18 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD) và các dự án sử dụng thiết bị công nghệ chế tạo trước năm 2000 đầu tư vào thành phố.

Đây là những nội dung chính trong Quyết định số 221/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng mới ban hành về việc phê duyệt Đề án Xây dựng tiêu chí, danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2015, định hướng 2020.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp dựa trên việc phù hợp với các quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, phù hợp với địa điểm đầu tư, có quy mô đầu tư của dự án từ 18 tỷ đồng trở lên, giá trị công nghiệp bình quân/năm đạt từ 45 tỷ đồng.

Dự án phải sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại và thân thiện môi trường, thiết bị công nghiệp được sản xuất, chế tạo từ năm 2000 trở lại đây, đảm bảo yêu cầu về môi trường cũng như việc nộp ngân sách hàng năm phải đạt từ 2 tỷ đồng trở lên.

Quyết định cũng kèm theo danh mục chi tiết các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, danh mục các dự án, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và danh mục các dự án công nghiệp không chấp thuận đầu tư.

Trong đó, ngoài các danh mục lĩnh vực cấm đầu tư, danh mục công nghệ cấm và hạn chế chuyển giao do Chính phủ ban hành thì các lĩnh vực khác như sản xuất ximăng, sản xuất gang, phôi thép, thép cán xây dựng, sản xuất phân bón, sản xuất nến thơm, sản xuất xe ôtô con đến 5 chỗ ngồi, ôtô khách từ 26-46 chỗ ngồi, phá dỡ tàu cũ… đều nằm trong danh mục dự án công nghiệp không chấp thuận đầu tư./.

Văn Đức (Vietnam+)