Ngày 20/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Dương Anh Điền đã ký quyết định số 78/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tổ hỗ trợ này do một Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng, tổ phó gồm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận, các giám đốc sở, ngành khác là các tổ viên.

Theo quyết định, tổ có nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp khi có vướng mắc hoặc bị chậm giải quyết theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tiếp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại các sở, ngành địa phương.

Quyết định cũng nêu rõ, tổ không làm thay chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành trong việc giải quyết các vấn đề đầu tư và kinh doanh theo thẩm quyền và quy định pháp luật./.