Hai Phong tiep thu y kien cua Bo Noi vu ve viec bo nhiem can bo hinh anh 1Ông Lê Trung Kiên - tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng. (Nguồn: Bachdangco)

Ngày 17/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ra thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố trong năm 2016.

Theo thông cáo báo chí, việc ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Bạch Đằng, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021), được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng; ông Đào Trọng Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ximăng Vincem Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng; ông Hoàng Triệu Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng là đúng các quy định của pháp luật về việc tuyển dụng công chức.

Trong quá trình làm việc, 3 cán bộ này đều hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Sở Nội vụ có khuyết điểm là chưa kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để xin ý kiến về việc tiếp nhận, xếp lương đối với 3 người được bổ nhiệm.

Ngày 27/2/2017, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 994/BNV-CCVC, yêu cầu Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tuyển dụng công chức.

Ngày 17/3/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, chỉ đạo, yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo Sở Nội vụ nghiêm túc kiểm điểm về khuyết điểm trên, báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trước ngày 30/3/2017

Trước đó, để kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chung của thành phố, năm 2016, thành phố Hải Phòng đã kiện toàn nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng căn cứ vào các quy định của Trung ương và của Thành ủy, xem xét kỹ về yêu cầu công tác cán bộ, quá trình công tác, năng lực, trình độ và tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ và xét thấy 3 ông Lê Trung Kiên, Đào Trọng Đức, Hoàng Triệu Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm qua thực tiễn điều hành tại doanh nghiệp, đều là những cán bộ có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác tại đơn vị, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo các quy định hiện hành.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thảo luận, quyết định về nhân sự theo quy chế đối với ba cán bộ trên tại các hội nghị và được 100% các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy bỏ phiếu đồng ý bổ nhiệm vào các chức vụ như trên./.
Minh Thu (TTXVN/Vietnam+)