Mẫu điện thoại Galaxy S8 của Samsung được giới thiệu tại một cửa hàng ở Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 3/4 thông báo các công ty liên kết tài chính thuộc năm tập đoàn gia đình (chaebol) và hai công ty tài chính lớn khác sẽ phải thay đổi cơ cấu nắm giữ cổ phần chéo. Hệ thống sở hữu chéo cổ phần lâu nay vẫn là điển hình của các tập đoàn gia đình trị của Hàn Quốc, giúp các tập đoàn này nắm quyền kiểm soát các "đế chế" kinh doanh "rồng rắn" của mình.

Theo các quy định chặt chẽ hơn do FSC đề xuất, các công ty liên kết tài chính này sẽ phải bán một số cổ phần của mình trong các công ty phi tài chính nếu hoạt động kinh doanh như vậy được xem là gây rủi ro cho hệ thống tài chính.

[Tổng tài sản của 4 tập đoàn gia đình trị lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh]


Các quy định mới sẽ tác động đến 97 đơn vị liên kết tài chính của năm chaebol, gồm Samsung, Hyundai Motor, Hanwha, Lotte và DB, cũng như hai công ty tài chính lớn khác là Kyobo Life Insurance Co. và Mirae Asset Daewoo Co.

Hơn nữa, các quy định này sẽ cho phép các cơ quan chức năng tăng cường giám sát vốn của các công ty liên kết tài chính, đồng thời ngăn chặn việc các chaebol “khai thác” các công ty con của họ như một “nguồn quỹ.”

Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu thực hiện thử nghiệm các quy định mới này với các công ty liên kết tài chính vào tháng Bảy tới. /.