Đài KBS đưa tin, chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi toàn bộ chính sách năng lượng mà trước đó có nội dung trọng tâm là xây dựng thêm các nhà máy điện nguyên tử.

Nhóm tư vấn Chính phủ về năng lượng, cùng các chuyên gia độc lập và quan chức Chính phủ, đã trình dự thảo Kế hoạch cơ bản về năng lượng quốc gia II lên Chính phủ.

Nhóm này đã tư vấn Chính phủ Hàn Quốc nên giảm mạnh mục tiêu đề ra trong Kế hoạch về tỷ lệ nhà máy điện nguyên tử vào năm 2035 từ 41% xuống còn khoảng 22-29%.

Chủ tịch Nhóm tư vấn Kim Chang-seop cho biết dự thảo lần này đề ra phương hướng về tỷ lệ các nhà máy điện nguyên tử.

Nhóm cũng đề xuất Chính phủ nên tiến hành điều chỉnh giá năng lượng như tăng giá điện, giảm các chi phí khác bao gồm dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng nhằm giảm sự phụ thuộc vào điện.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến từ nay đến cuối tháng 11 sẽ tiến hành hai phiên chất vấn mở để thu thập ý kiến của các chuyên gia cũng như của người dân nhằm đưa ra bản kế hoạch cuối cùng vào tháng 12./.