Ông Lee Jin-sung, tân chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Với 254 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Quốc hội Hàn Quốc ngày 24/11 đã thông qua quyết định của Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm ông Lee Jin-sung làm chánh án Tòa án Hiến pháp, chấm dứt 10 tháng vị trí lãnh đạo này bị bỏ trống.

Động thái này diễn ra hơn 2 tháng sau khi Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tòa án trên mà ông Moon Jae-in đưa ra trước đó trong bối cảnh diễn ra nhiều cuộc tranh cãi về tư tưởng của người được chọn.

Ông Lee Jin-sung, 61 tuổi, làm việc tại Tòa án Hiến pháp kể từ tháng 9/2012. Với đời sống cá nhân và sự nghiệp trong sạch, phiên điều trần của ông trước Quốc hội đã diễn ra tốt đẹp.

Theo ông Jin-sung, kế hoạch sắp tới sau khi chính thức được bổ nhiệm làm người đứng đầu tòa án trên sẽ là thúc đẩy thảo luận giữa các thành viên trong tòa án về những vấn đề nhạy cảm như phá thai hay từ chối nghĩa vụ quân sự với lí do tín ngưỡng tôn giáo./.