Theo Đài Tiếng nói nước Nga và nhật báo NK, Hàn Quốc vừa mở Viện nghiên cứu lối sống ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thuộc trường Đại học Tổng hợp Bắc Triều Tiên, đặt tại thành phố Changwon, đứng đầu là Giáo sư Wu Yong Lee.

Nhiệm vụ chính của Viện là nghiên cứu cuộc sống, lối sống và các mối quan hệ tương hỗ của người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cũng như tác động của các yếu tố kinh tế lên đối tượng này.

Theo giáo sư Wu Yong Lee, trong những năm gần đây, dân số Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã có sự thay đổi đáng kể tương ứng với sự xuất hiện của thị trường hợp pháp, trong đó có tự do thương mại.

Sự xuất hiện của các thị trường này dẫn đến thực tế là giữa người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt đầu hình thành liên kết xã hội. Nếu trước đây, quan hệ này chỉ tồn tại trong một gia đình hoặc một nhóm nhỏ bạn bè, bây giờ nó đã trở nên rộng hơn nhiều.

Giáo sư Wu Yong Lee cho rằng sự hình thành những mối liên hệ như vậy có thể tạo ra mối đe dọa cho thể chế chính quyền của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Vị giáo sư cũng cho rằng tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thế hệ những người sinh ra trong những năm 80 của thế kỷ 20 ít phụ thuộc vào chính quyền hơn thế hệ cha mẹ của họ, do đó có suy nghĩ tự do hơn./.

(Vietnam+)