Trung tâm ung thư quốc gia của Hàn Quốc đã bắt đầu phát triển một loại thuốc điều trị ung thư mới cùng với công ty dược phẩm đa quốc gia Sanofi Aventis tại Hàn Quốc.

Trung tâm sẽ tiến hành các xét nghiệm tiền lâm sàng về tính an toàn và độc tính, còn công ty dược phẩm Sanofi Aventis sẽ thực hiện kiểm chứng hiệu quả các chất dùng khi sản xuất thuốc mới.

Từ tháng 6/2011, trung tâm trên đã bắt đầu chương trình tìm kiếm chất liệu có khả năng sản xuất loại thuốc trị ung thư và đã tìm ra năm loại chất.

Trung tâm ung thư quốc gia sẽ đầu tư 213,9 triệu USD trong vòng 5 năm tới để phát hiện các chất có thể sản xuất thuốc chữa ung thư mới và thúc đẩy kế hoạch chuyển giao công nghệ về phát triển bốn loại chất dùng trong sản xuất thuốc./.

Huy Bình (Vietnam+)