(Nguồn: Reuters)

Yonhap và THX đưa rin, ngày 24/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ sớm tới căn cứ không quân Mỹ ở Osan tại Hàn Quốc để điều tra làm rõ sự cố quân đội Mỹ gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than tới căn cứ này hồi năm ngoái.

Trong một thông báo cùng ngày, bộ trên cho biết: "Chúng tôi sẽ đến căn cứ không quân Mỹ ở Osan trong thời gian sớm nhất để xác nhận một cách chính xác việc Mỹ gửi nhầm mẫu phẩm bệnh than cho quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, bao gồm cả việc xem xét kết quả điều tra của phía Mỹ.”

Bộ này còn cho biết thêm, Nhóm điều tra chung Hàn Quốc và Mỹ đã được thành lập từ tháng 11/2014 để điều tra sự cố này.

Thông báo của cơ quan này nêu rõ: “Nhóm điều tra chung Hàn Quốc-Mỹ đã điều tra về kết quả, phương pháp xử lý chất thải độc hại và mẫu phẩm bệnh than, có hay không tồn tại vi khuẩn bệnh than, việc tuân thủ quy trình xử lý và trao đổi mẫu phẩm bệnh than…”

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, họ sẽ căn cứ vào kết quả điều tra để đưa ra biện pháp nhằm không để tái diễn trường hợp tương tự./.