Ảnh minh họa. (Nguồn: wired.com)

Theo một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9/8, các nhà hoạch định chính sách hai miền Triều Tiên đang tiến hành cuộc họp tại văn phòng hải quan, nhập cư và kiểm dịch (CIQ) ở Paju, ngay phía nam biên giới giữa hai nước, để thảo luận việc hợp tác hiện đại hóa và cuối cùng kết nối lại tuyến đường sắt dọc biên giới hai nước.

Sự kiện này là lần gặp gỡ thứ hai kể từ cuộc họp nhóm nghiên cứu chung lần đầu tiên giữa quan chức hai miền Triều Tiên được tổ chức vào ngày 24/7 vừa qua tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên sau khi khảo sát tình trạng của các đoạn đường sắt của Triều Tiên.

Trong cuộc họp lần này, các quan chức hai miền dự kiến sẽ thảo luận về lịch trình và những chi tiết khác liên quan đến hoạt động khảo sát thực địa bổ sung, vốn dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành vào cuối tháng này./.