Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có công văn số 2986/CHK-VTHK yêu cầu hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam là Indochina Airlines phải báo cáo về tình hình công nợ, trước thời hạn chót là ngày 15/9.

Trường hợp Indochina Airlines không bảo đảm yêu cầu về vốn pháp định, không thỏa thuận được với các đối tác đang yêu cầu thanh toán nợ và không có phương án khả thi bảo đảm tài chính cho hoạt động khai thác năm 2010, Cục Hàng không sẽ thu hồi quyền vận chuyển hàng không của Indochina Airlines từ ngày 1/1/2010.

Hiện hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam vẫn chưa thanh toán hết các khoản nợ cho Công ty Xăng dầu hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ tại cảng với tổng số nợ lên tới vài chục tỷ đồng.

Indochina hiện đang khai thác hai đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và Đà Nẵng với 1 máy bay.

Theo quy định của Nghị định 78 và yêu cầu của Thông báo số 2178/TB-CHK ngày 29/6/2009 của Cục Hàng không, Indochina Airlines còn phải báo cáo về việc bổ sung đầy đủ vốn pháp định và có phương án bảo đảm tài chính cho hoạt động khai thác năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)