Hàng ngàn thanh niên Thủ đô đã bắt đầu lên đường nhập ngũ

Hơn 4.000 thanh niên Hà Nội cùng với 20 địa phương khác trên cả nước đã bắt đầu nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân
Minh Sơn (Vietnam+)