Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cho biết sẽ dành 1.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp vay vốn tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2014.

Theo đó, HDBank sẽ hỗ trợ 200 tỷ đồng cho các đơn vị tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 - Tết Ất Mùi 2015 với lãi suất 6%/năm và 800 tỷ đồng cho các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa dịch vụ cho đơn vị tham gia bình ổn thị trường với lãi suất 8%/năm. Thời hạn cho vay tối đa 4 tháng.

Đây là nguồn vốn có ý nghĩa HDBank nhằm hỗ trợ các đơn vị và các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện kéo dài 12 tháng, kể từ ngày 1/4 đến 31/3/2015.

Chương trình bình ổn thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 12 năm với nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa, hiệu ứng cao trong xã hội. Đây là năm thứ 2 chương trình bình ổn thị trường của Thành phố có sự tham gia của các ngân hàng cho vay với lãi suất thấp, tạo điều kiện cho chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả và tác động tích cực đối với sự ổn định kinh tế Thành phố./.