Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa được Chính phủ phê duyệt là ngân hàng thay mặt Bộ Tài chính cho vay lại hơn 3.000 tỷ đồng vốn vay ODA từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để thực hiện Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2.

Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 có tổng mức vốn đầu tư là 3.567 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA từ JICA chiếm 85% (3.032 tỷ đồng, tương đương 14,9 tỷ yên), là dự án đầu tư quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nước của tỉnh Đồng Nai và tốc độ phát triển trong tương lai trên địa bàn.

HDBank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được Bộ Tài chính lựa chọn là cơ quan cho vay lại và chia sẻ 20% rủi ro tín dụng với Bộ Tài chính. HDBank đã trực tiếp thực hiện thẩm định đánh giá hiệu quả dự án đầu tư và sẽ thực hiện các thủ tục giải ngân, thu nợ, lãi, phí...; kiểm tra, giám sát và quản lý toàn bộ quá trình sử dụng vốn vay trước, trong và sau khi giải ngân.

Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc HDBank chia sẻ: “Hiện nay HDBank đang được Bộ Tài chính tin tưởng giao việc quản lý và cho vay lại các nguồn vốn vay ODA với 3 hình thức sau: Bộ Tài chính chịu 100% rủi ro; HDBank chịu rủi ro 100% và HDBank chia sẻ rủi ro với Bộ Tài chính theo tỷ lệ thống nhất giữa 2 bên. Với Dự án cấp nước Đồng Nai trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, HDBank sẽ chịu tỷ lệ rủi ro 20%, góp phần chia sẻ, giảm gánh nặng nợ công.”

Việc được Chính phủ chỉ định là đơn vị đại diện Bộ Tài chính cho vay lại nguồn vốn ODA thực hiện Dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 đã thể hiện sự tín nhiệm của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đối với HDBank, lần nữa minh chứng cho uy tín, năng lực tài chính và sự phát triển vững mạnh của HDBank./.