Từ ngày 23-26/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (nhiệm kỳ 2011-2016) đánh giá tình hình và kết quả phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và thảo luận thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các Nghị quyết về: Một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng còn lại năm 2013; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013; Quy định chi các hoạt động kiểm soát hoạt động hành chính công; Ban hành, sửa đổi một số loại phí và lệ phí giao thông đường bộ và sửa dổi các lệ phí thu tại khu du lịch Hầm Hô, Cảng cá Quy Nhơn và Bến bãi trên địa bàn tỉnh; Đặt tên đường tại 38 khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; Quy định kéo dài thời gian đến năm 2017-2018, trong việc chuyển đổi trường mầm non bán công dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính; Nghị quyết công nhận về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 15 chức danh lãnh đạo do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Bình Định sẽ tích cực giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh nhất là thực hiện đúng miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp; hỗ trợ đầu vào như giống vật nuôi cây trồng; thành lập các liên minh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo mô hình “4 nhà;" ưu tiên kinh phí đầu tư xây dựng kênh mương nội đồng và đường giao thông nông thôn; tăng cường công tác quản lý thị trường, thúc đẩy triển khai thêm dự án đầu tư chế biến thủy sản cá ngừ đại dương để giải quyết nguyên liệu cho ngư dân. Bình Định cũng sẽ kiên quyết xử lý và bàn giao hệ thống lưới điện cho ngành điện lực tỉnh để đảm bảo nguồn điện năng phục vụ và giá điện ổn định cho đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kiểm tra thường xuyên các dự án thi công các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi và đê điều.

6 tháng qua, kinh tế của tỉnh Bình Định có tăng trưởng, GDP đạt trên 8%, tăng hơn 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo Hội đồng Nhân dân tỉnh vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm; sản xuất công nghiệp tuy có phục hồi nhưng thiếu bền vững; nợ xấu hoạt động tín dụng còn cao; nhiều doanh nghiệp còn chưa tiếp cận được nguồn vốn vay nên sản xuất khó khăn; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm còn chậm.

Ngoài ra, chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương còn khó khăn và lúng túng; trong sản xuất nông nghiệp, đầu vào và đầu ra của sản phẩm rất khó khăn; tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép diễn biến phức tạp và tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội, nhất là ở vùng núi, nông thôn còn phức tạp khó lường./.