Ngày 17/6, Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã họp kỳ thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2016, bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã bầu ông Vũ Minh Sang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Trần Thị Kim Vân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; bà Mai Thị Dung giữ chức Uỷ viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Lê Thanh Cung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu lại giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; các ông Trần Văn Nam, Huỳnh Văn Nhị, Trần Thanh Liêm cũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Các ông Võ Thành Đức, Văn Công Danh, Huỳnh Văn Trai, Mai Sơn Dũng, Phạm Văn Hảo được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các Ban Kinh tế-Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa-Xã hội thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân gồm 25 người.

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Nguyễn Xuân Tiến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Huỳnh Đức Hòa được bầu lại giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Tiến sinh năm 1958 (cử nhân tài chính-kế toán, cử nhân chính trị), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII.

Ông Huỳnh Đức Hòa sinh năm 1954 (cử nhân luật, cử nhân chính trị, Đại học cảnh sát), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng từ năm 2004 đến nay. Kỳ họp cũng đã bầu bà Hoàng Thị Thu Hồng (sinh năm 1960) giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ông: Hoàng Sĩ Sơn (sinh 1955), Trương Văn Thu (sinh 1956) và Nguyễn Văn Yên (sinh 1963) tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bầu 5 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trưởng, phó và ủy viên của 4 Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh (ban kinh tế-ngân sách, ban pháp chế, ban văn hóa-xã hội và ban dân tộc); bầu 34 hội thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp kỳ thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, ông Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVI (2004-2011) tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII (2011-2016); ông Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVI (2004-2011): Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Hạnh và Lại Thanh Sơn, đều tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII (2011-2016).

Ông Từ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang được bầu làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu các thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII đã bầu ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2006-2010 đã trúng cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang mới trúng cử nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Dương Minh Điều (tái cử), ông Lê Văn Hưởng, bà Trần Kim Mai.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang sinh năm 1962, quê quán xã Long An, Châu Thành, Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật Hành chính. Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang sinh năm 1956, quê quán xã Long Bình, Gò Công Tây, Thạc sĩ Nông học, cử nhân chính trị.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, đã tiến hành kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của 52 trong số 54 đại biểu, để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả, ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và ông Nguyễn Hữu Phước, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa VIII, được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ông Cao Văn Trọng, Trương Văn Nghĩa, Trần Anh Tuấn, giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Trưởng, Phó và các thành viên các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh; Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh.

Tại Bình Phước, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu ông Nguyễn Tấn Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Năm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu ông Trương Tấn Thiệu, Phó bí thư Tỉnh uỷ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước.

Các ông Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Huy Phong, Phạm Văn Tòng, Bùi Văn Thạch được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước bầu các Trưởng ban, Phó ban, thành viên các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu Hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 15 đã họp kỳ thứ nhất để bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá 15, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Văn Thông tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Tạ Hồng Quảng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ông: Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Xuân Thơi, Đặng Minh Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)