Tại kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VIII cũng đã bầu bổ sung ông Lê Tiến Phương, Cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, nguyên là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2011.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng bầu ông Nguyễn Thành Tâm, thạc sỹ Tài chính-Kế toán, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2011 đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Huỳnh Tấn Thành và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Hồ Dũng Nhật theo đơn xin được miễn nhiệm chức vụ của hai ông này.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, từ ngày 30/11 đến 2/12, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và thảo luận, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2011./.

Tấn Hùng (TTXVN/Vietnam+)