Ngày 17/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên đầu tiên bầu nhiều chức danh chủ chốt để kiện toàn bộ máy chính trị tỉnh.

Cụ thể, các đại biểu đã bầu bà Giàng Páo Mỷ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII. Ông Nguyễn Khắc Chử tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được các đại biểu hội đồng bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII. Ông Nguyễn Chương, Lê Trọng Quảng, Vương Văn Thành tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Lê Xuân Phùng, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lò Văn Giàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhận định sau bảy năm hoạt động, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân với những cách làm từng bước đổi mới, sáng tạo và hiệu quả...

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII cần tập trung thực hiện ba nhiệm vụ cơ bản, như nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với hoạt động của bộ máy các cơ quan nhà nước địa phương; tiếp tục cải tiến cách thức tiếp xúc cử tri.../.

Nguyễn Công Hải (TTXVN/Vietnam+)