Ngày 5/3, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII đã bầu ông Đoàn Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Văn Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhận công tác khác.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và một số tờ trình về kinh tế-xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)