Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc kỳ họp. (Nguồn: vinhphuc.gov.vn)

Sau hơn hai ngày làm việc, ngày 12/12, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bế mạc.

Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; bàn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhấn mạnh năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011- 2015), đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với sự nỗ lực cố gắng, Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả tích cực về mọi mặt, nhất là phát triển kinh tế-xã hội. Các chỉ tiêu về kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được những tiến bộ mới.

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc tăng 6,97% so với năm 2014. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp-dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản ổn định và phát triển. Sản xuất công nghiệp dần phục hồi và có sự tăng trưởng ở tất cả các khu vực. Lĩnh vực dịch vụ đáp ứng tốt cho sản xuất tiêu dùng và đời sống nhân dân.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán đề ra và tăng khá so với năm 2014, ước thu ngân sách năm 2015 đạt mức trên 24.293 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2014.

Kết quả thu ngân sách năm 2015 có 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt dự toán. Trong đó, các khoản thu tăng cao là thu ngoài quốc doanh; thu lệ phí trước bạ; thuế bảo vệ môi trường và thu tiền thuê đất. Công tác tổ chức điều hành chi ngân sách địa phương được triển khai tích cực, chủ động.

Năm 2016, Vĩnh Phúc sẽ huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả, công bằng. Tỉnh thực hiện tốt các luật thuế sửa đổi; tập trung nguồn lực tài chính, tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh công tác đấu giá đất các dự án trên địa bàn tỉnh để lấy nguồn lực cho đầu tư; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt. Dự kiến đến hết năm 2015, Vĩnh Phúc nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 72 xã, đạt tỷ lệ 64,3% số xã trong tỉnh. Tỉnh phấn đấu hết năm 2018 có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết quan trọng.

Trong các ngày từ 10-12/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã tiến hành kỳ họp thứ 15 đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2015 và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016.

Năm 2016, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất các dự án trọng điểm như Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh, Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Trung tâm Dệt, nhuộm, may Nam Hồng, Trung tâm thương mại Vingroup thành phố Hà Tĩnh, bến cảng số 3,4,5,6 cảng Vũng Áng, dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, Dự án thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang... Bên cạnh đó, khai thác tối đa công suất các nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, nhà máy Bia Sài Gòn-Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất cọc sợi Vinatex Hồng Lĩnh...

Quang cảnh kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI. (Nguồn: hatinh.gov.vn)

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đưa ra các giải pháp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5-3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 53% và tạo việc làm mới cho 24.000 lao động. Ngoài ra, tỉnh cũng phấn đấu đưa chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 72% và giảm số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 13,2%.

Năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 19,5%; GRDP bình quân đầu người trên 46,6 triệu đồng.

Trong năm 2015, nhiều dự án, chương trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh được triển khai, phát huy hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tốt.

Tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 24-26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 50-52 xã (chiếm 22% tổng số xã) và không còn xã dưới tám tiêu chí./.