Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Sáng 16/3, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã họp phiên bế mạc, thông qua các tờ trình nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý. Theo đó, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm được thực hiện theo lộ trình: Năm 2018 tăng thêm tối đa 0,6 lần; năm 2019 tối đa 1,2 lần; năm 2020 tối đa 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Thu nhập tăng thêm của năm nào, căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc của năm đó và thực hiện chi trả sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/4/2018.

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 của Thành phố. Theo đó, phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù năm 2018 là 119.976 người; tổng biên chế hành chính năm 2018 là 12.345 biên chế, gồm 11.687 biên chế công chức và 658 người hợp đồng .

Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố cho hai dự án: Xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư xây dựng Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc; Nghị quyết về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022; Nghị quyết về điều chỉnh mức tăng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn; Nghị quyết về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ôtô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[HĐND TP.HCM họp bất thường xem xét nhiều nội dung quan trọng]

Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề thực hiện Chương trình cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức dịch vụ công trên địa bàn thành phố. Chương trình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền thành phố hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao năng suất lao động, phục vụ nhân dân.

Tiếp thu và giải trình thêm một số nội dung liên quan, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố sẽ mời các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực theo các chính sách thu hút mới, để nghiên cứu và đề xuất cho thành phố tranh thủ tối đa các cơ chế chính sách mới, vượt trội so với quy định hiện nay và phù hợp với một đô thị đặc biệt mà Nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép; qua đó, giúp Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong quá trình phát triển.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Cần kiên quyết hơn trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; ủy quyền phải căn cứ vào thực tế, đảm bảo điều kiện thực thi, hiệu lực, hiệu quả, tính thông suốt đồng bộ của hệ thống, không để ách tắc trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố có nhiều điểm mới và khó do mới thí điểm, đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố trong quá trình thực hiện cần có hướng dẫn kịp thời, thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình cá nhân, tập thể tổ chức làm tốt, sáng tạo; tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, xử lý vi phạm…/.