Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã giải trình rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến sắp xếp tổ chức kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực trong việc sắp xếp tổ chức kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo các chủ trương, định hướng của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, đạt được kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng thừa nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước một số lĩnh vực chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu kém về phẩm chất, năng lực, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, còn tình trạng tham nhũng vặt.

Công tác thực thi chính sách pháp luật còn chưa hiệu quả, vẫn còn sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm. Việc xử lý sai phạm chưa nghiêm, công tác đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chưa thực chất, số liệu chưa thuyết phục. Chính phủ cũng đã nắm được và đang từng bước có giải pháp xử lý.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ sẽ ban hành các văn bản về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công vụ, công chức để thể chế hóa chủ trương của Đảng, các luật mới sẽ được Quốc hội thông qua, trong đó đặc biệt lưu ý những vấn đề mà đại biểu đã nêu như về văn bằng, chứng chỉ trong tuyển dụng, xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ, xử lý cán bộ sau khi nghỉ hưu, sắp xếp cán bộ dôi dư do tinh giản biên chế, về vị trí việc làm, chính sách đặc thù phù hợp đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, phương thức thi nâng ngạch công chức...

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành không quy định việc thành lập tổ chức trong các văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước; tiếp tục rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức của các cơ quan, bố trí số lượng cấp phó phù hợp.

Đối với việc thí điểm hợp nhất các sở ở địa phương, căn cứ ý kiến của các cơ quan, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, thận trọng trong công tác sắp xếp, tổ chức và bố trí cán bộ.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với nâng cao chất lượng và thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; chỉ đạo các bộ hoàn thiện định mức biên chế giáo dục, y tế cho phù hợp với thực tế. Thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế, quan tâm công tác cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư.

“Riêng khối giáo dục và y tế, để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19 Trung ương, bảo đảm nguyên tắc đáp ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho xã hội, có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế, đã bổ sung giáo viên mầm non cho các tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và các tỉnh Tây Nguyên.

Các địa phương còn lại thiếu biên chế, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết. Đối với các cấp học khác tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, giảm đầu mối đơn vị, rà soát, sửa đổi quy định về định mức, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Các địa phương còn chỉ tiêu biên chế thực hiện tuyển dụng các trường hợp đã ký hợp đồng trước năm 2015 đã đóng bảo hiểm y tế,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

He thong don vi su nghiep cong lap con cong kenh, phan tan hinh anh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề cập đến việc chấn chỉnh các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm, đề bạt người thiếu tiêu chuẩn, sai quy trình, người nhà; Làm đúng chức trách của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, phát hiện và xử lý vi phạm; Tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, tạo cơ sở thực hiện tinh giản biên chế, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tránh ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội về kết quả đánh giá.

“Những vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, về tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề động đến tổ chức con người và rất phức tạp. Trong quá trình thực hiện phải giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại đã tồn tại một thời gian dài, Phó Thủ tướng cho hay.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe theo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời phải đảm bảo hợp tình, hợp lý, cá biệt có những vấn đề phải hợp đạo lý./.

Thanh Vân – Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)