Cựu Tổng thống Álvaro Uribe, người phản đối cải cách Hiến pháp. (Nguồn: AFP)

Thượng viện Colombia ngày 7/4 đã bỏ phiếu thông qua cải cách Hiến pháp mang tên "Cân bằng quyền lực," trong đó nội dung quan trọng nhất là hủy bỏ quyền tổng thống được phép tái cử.

Cải cách Hiến pháp do nữ Thượng nghị sỹ Viviane Morales soạn thảo trước đó nhận được sự ủng hộ của Tổng thống đương nhiệm Juan Manuel Santos nhưng vấp phải sự phản đối của cựu Tổng thống Álvaro Uribe, hiện là Thượng nghị sỹ và là người từng vận động cho ông Santos song đã chuyển sang phía đối lập sau những tranh cãi với đảng cầm quyền.

Trong thời gian cầm quyền, ông Uribe chính là người đã vận động và thông qua quy định cho phép tổng thống tái cử, qua đó cả ông và người kế nhiệm Santos đều được cầm quyền 2 nhiệm kỳ liên tiếp (mỗi nhiệm kỳ 4 năm), lần lượt là 2002-2010 và 2010-2018.

Văn bản mới được thông qua quy định rõ tổng thống chỉ có thể đạt được quyền thông qua trưng cầu dân ý toàn quốc hoặc thành lập được Đại hội lập hiến quốc gia.

Một số điểm chú ý khác trong cải cách lần này là người về thứ 2 trong bầu cử tổng thống sẽ nghiễm nhiên trở thành thượng nghị sỹ quốc gia; tương tự, người về thứ 2 trong cuộc bầu cử thống đốc bang cũng sẽ được giữ một ghế trong nghị viện bang mà không cần qua bầu cử thêm./.