Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đưa tin, “Hiệp định Dẫn độ giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Pháp” (gọi tắt là “Hiệp định Dẫn độ Trung-Pháp”) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2015.

Hiệp định này đã được ký kết vào năm 2007 tại Paris giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Bộ trưởng Tư pháp Pháp khi đó là Đới Bỉnh Quốc​ và Pascal Clement.

Hiệp định đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc và Hạ viện Pháp thông qua gồm 23 điều quy định về nguyên tắc và phương thức hợp tác dẫn độ tội phạm.

Trước đó, “Hiệp định Tương trợ Tư pháp về Hình sự giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Pháp” đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2007.

Theo đánh giá của phía Trung Quốc, hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự là nền tảng pháp luật quan trọng nhất đối với việc triển khai hợp tác tư pháp hình sự giữa các quốc gia.

Việc Hiệp định Dẫn độ Trung-Pháp chính thức có liệu lực cho thấy hợp tác tư pháp giữa hai nước đã bước lên tầm cao mới, có ý nghĩa tích cực đối với công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và chiến dịch truy bắt các tội phạm tham nhũng đào tẩu “Lưới trời 2015” của Trung Quốc nói riêng./.